۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
درباره پژوهشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
عمده‌ترين اهداف اين پژوهشكده عبارتند از:
- هماهنگي با اهداف وزارت علوم‌، تحقيقات وفن‌آوري
- ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر بين جنبه‌هاي نظري و تحقيقاتي در روش هاي جغرافيا واشاعه جغرافياي كاربردي
- مطالعه جامعه جغرافيايي كشور و مشاركت فعال جغرافيدانان و ياري‌رساندن به مسئولين و برنامه ريزان
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان – دانشگاه اصفهان – ساختمان كتابخانه مركزي – معاونت پژوهش و فناوري – پژوهشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 73441-81746
E-mail: GRI@res.ui.ac.ir
تلفن: 37934431-031 تلفكس: 37934431-031
Powered by DorsaPortal