۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
كارشناسان فناوري اطلاعات دانشگاه
ليست كارشناسان فناوري اطلاعات و ارتباطات
 
حوزه رياست - معاونت اداري مالي - معاونت پژوهش و فناوري
حسين حسامي زاده
مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات
 37932033
 مسعود كاشاني
سامانه هاي پژوهشي
 37932033
 اميرحسين بهشادمند
 سامانه هاي اداري مالي
 37933200
 هاجر مقدس  پورتال معاونت پژوهشي و اداري مالي
 37935481
 مجتبي درخشندي
شبكه داخلي ساختمان مركزي
 37932048
حسين حيدري بني
شبكه داخلي ساختمان مركزي
37932048
معاونت آموزشي
 الهه بركتين
مسئول بخش خدمات رايانه آموزش
 37932290
 مهديه اسماعيلي شريف
 سامانه گلستان
 37932271
 سهيلا صدري
مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37932344
 معاونت دانشجويي
 زهرا نجارزادگان
مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه - سامانه ها)
 37932227
دانشكده علوم - گروه آمار و رياضي
عليرضا خاتمي فر
مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37934571
دانشكده علوم - گروه زمين شناسي
 متين ابن نصير
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال دانشكده علوم- شبكه)
 37932189
 دانشكده علوم و فن آوري هاي زيستي
 بهناز عسگري
 مسئول فناري اطللاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)  37932482
 دانشكده علوم - گروه فيزيك
 محمدرضا اميني
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات ( پورتال - شبكه)
 37934816
 دانشكده شيمي
 مريم تيموري
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37934910
 دانشكده علوم و فناوري هاي نوين
 آزاده معمار
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37934180
 دانشكده فني مهندسي - دانشكده كامپيوتر
 آزاده صالحي
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37934051
 دانشكده علوم اداري و اقتصاد
 شهريار پارسازادگان
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37935200
 دانشكده علوم تربيتي
 محمد غفاري
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37935524
 مليحه حاج حيدري
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37935524
 دانشكده ادبيات - دانشكده جغرافيا
 مرضيه جلالي
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37933174
 دانشكده زبان هاي خارجي
 حسن اميني
 مسئول فناوري اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبكه)
 37934243

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/10
تعداد بازدید:
2153
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات
تلفن: 37932323 تلفكس: 36684435
 
Powered by DorsaPortal